Vedeneristäjältä ei vaadita ammattitaitoa

Mikään määräys ei vaadi vedeneristäjältä ammattitaitoa. Vedeneristäjille suunnattu henkilösertifikaatti on ollut mediassa niin paljon esillä, että kansalaisille on syntynyt harhaluulo, jonka mukaan kaikkien vesieristyksiä tekevien tulisi olla kurssit käyneitä ammattilaisia. Harhaluulo muuttuu vaaralliseksi, jos työn tilaaja ei ymmärrä että hänen tulee vaatia työn tekijältä voimassa olevaa vedeneristäjän sertifikaattia. Vaatimus pitää kirjata viimeistään urakkasopimukseen, mutta se kannattaa lisätä jo tarjouspyyntöön. Asian ottaminen osaksi tarjouspyyntöä sulkee sertifioimattomat tekijät heti ulos.

"Onneksi suuri osa vedeneristystöitä tekevistä ammattilaisista näkee voimassa olevan sertifikaatin muuten pakollisena, markkinoilla pysymisen edellytyksenä. Suuret rakennusliikkeet eivät osta palveluita muilta kuin sertifioiduilta alihankkijoilta", VTT:n henkilösertifioinnista vastaava Lina Markelin-Rantala kertoo.

Noin 5000 sertifikaattia voimassa

VTT on myöntänyt noin 13000 vedeneristäjän sertifikaattia, joista noin 5000 on voimassa. Sertifikaatti on määräaikainen, sen voi pitää voimassa osallistumalla lisäkoulutuksiin kahden vuoden välein ja maksamalla 125 euron vuosimaksun.

Uusia, sertifioituja tekijöitä tulee jatkuvasti. Sertifikaattiin johtavaa koulutusta tarjoaa noin 50 hyväksyttyä oppilaitosta. Vedeneristäjän kurssi kestää päivän tai kaksi.

"Voi tulla pitkä päivä, jos kaiken opin yrittää mahduttaa yhteen kurssipäivään. Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja näyttökoe. Ne läpäissyt voi hakea VTT:ltä sertifikaattia", Markelin-Rantala sanoo.

Kurssin lisäksi tekijältä vaaditaan myös alan työkokemusta vähintään 18 kuukautta sekä työkokemusta märkätilojen rakentamisesta.

"Rakennusalan opiskelijat saavat sen täyteen työharjoitteluista. Talonrakennuksen ammattitutkintoa suorittavat voivat hakea sertifikaattia sen jälkeen kun opintoihin kuuluva vedeneristyskoulutus on suoritettu. Sen sisältö on sama kuin erillisillä vedeneristyskursseilla."

Sertifikaatin saaneen tekijän työtä valvotaan VTT:n toimesta. Tekijän tulee raportoida tekemänsä kohteet VTT:lle. Myös pistokokeita tehdään. Niissä seurataan tekijän dokumentaatiota sekä vedeneristysmateriaalien käyttöä. Käytettyjen tuotteiden on oltava testattuja ja yhteensopiviksi todettuja eli sertifioituja, käytännössä siis samasta tuoteperheestä. Sekatekniikkaa ei hyväksytä. Myös tekijän työstä tehdyt reklamaatiot ovat seurannassa. Koulutusta antamaan hyväksytyt opettajat ovat niin ikään VTT:n seurannassa. Opettajien tulee muun muassa osallistua täydennyskoulutuksiin säilyttääkseen hyväksyntänsä.

Alalta löytyy myös omia sertifikaattejaan myöntäviä, villejä kurssittajia. Näiden kurssien pääasiallisena tehtävänä on osallistujien rahastaminen, ei VTT:n valvottuun henkilösertifikaattiin johtava koulutus.

"Yritetään rahastaa hyvällä asialla. Myös materiaalivalmistajilla on omia kurssejaan, mutta ne ovat yleensä maksuttomia. Sellaiset hyväksytään sertifikaatin säilyttämiseen vaadittaviksi lisäkoulutuksiksi."

Väärinkäytöksiä rakennustyömailla

Koska mikään sääntö ei edellytä vedeneristysten tekijältä sertifikaattia, ei vedeneristäjän ammattitaito tai sen puute myöskään vaikuta vakuutusyhtiöiden maksamiin korvauksiin mahdollisen vesivahingon syntyessä. Sertifikaatin suorittaminen ei myöskään tuo tekijälle mitään lisävastuuta ammattilaisstatuksella tehdyistä töistä. Vesieristyksen tekeminen ilman sertifikaattia on kuitenkin sopimusrikkomus, mikäli urakkasopimuksessa on edellytetty tekijältä sertifikaattia. Sopimusrikkomuksilla saattaa olla oma vaikutuksensa vastuisiin, jos ongelmia myöhemmin tulee.

Sertifikaatin vaatiminen urakkasopimuksissa on johtanut myös sertifikaatin väärinkäyttöön. Vedeneristyksiä saatetaan tehdä ilmoittaen sertifikaatin suorittaneen tuttavan sertifikaatin numero. Tästä jää kuitenkin aina jälki dokumentteihin. Työkohderaportteja voidaan tarkastaa VTT:n toimesta pistokokeenomaisesti. Vedeneristäjien työtä seurataan myös pistokokein, joita tehdään työmaille. Jos vedeneristäjän työstä tehdään reklamaatio, tarkistetaan aina kyseisen vedeneristäjän osaaminen ja sertifikaatin voimassaolon kriteerien täyttyminen. Seurauksena rikkeestä voi olla myös kirjallinen huomautus.

"Pistokokeissa dokumenteista voi paljastua nimi ja numero, jotka eivät kuulu yhteen. Jos sellaisesta jää kiinni, sertifikaatti perutaan. Työn teettäjä voi itsekin varmistua asiasta VTT:n verkkopalvelussa, osoitteessa vtttodistus.fi. Tekijän tietoja voi etsiä joko nimellä tai numerolla", Markelin-Rantala vinkkaa.

IMG 20160823 092344 Large

Kuvateksti: Rakentaminen on ammattilaisten hommaa. Vedeneristystuotteita myydään marketin hyllystä kenen tahansa käyttöön. VTT:n henkilösertifioinneista vastaava Lina Markelin-Rantala ei lähtisi muuttamaan kulttuuriimme kuuluvaa käytäntöä.


"Samalla tulisi säännöstellä monia muitakin materiaaleja, esimerkiksi maaleja. Itse rakentaminen on kovin suomalainen ilmiö, jota saattaa selittää esimerkiksi historia tai vahvana säilynyt mökkikulttuurimme".

 


  • Syitä asuntojen myyntiaikojen venymiseen

    Asuntojen myyntiajat vaihtelevat parista viikosta useaan kuukauteen ja jopa vuosiin. Mikäli asunto ei tunnu millään menevän kaupaksi, syy voi löytyä esimerkiksi liian korkeasta hintapyynnöstä tai epäselvästä myynti-ilmoituksesta. 

  • Näin opit älykkääksi sähkönkäyttäjäksi

    Lähivuosina tapahtuva sähkömarkkinoiden uudistuminen muuttaa sähkön ja sen siirron hinnoittelua. Huoleton kuluttaja saattaa tulevaisuudessa maksaa sähköstään selvästi enemmän kuin tarkka optimoija. Näillä vinkeillä opit ennakoimaan ja siirtämään kulutusta halvemman sähkön ajankohtaan.

Kodin Uutiset Kysely

Kodin uutiset kysely