Remonttiriskit hallintaan

 

Olipa kyseessä sitten wc-istuimen vaihto tai asunnon täysremontti, kannattaa työn tekijöiden kanssa tehdä kirjallinen sopimus. Silloin molemmat osapuolet tietävät toisensa odotukset ja aikataulut.
Kun remontin laajuus on selvitetty, kannattaa projekti potkaista käyntiin työn kilpailutuksella. Tarjouspyynnön voi lähettää joko ennalta tiedossa oleville yrityksille tai verkossa toimivia palveluja hyödyntäen.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on määritellyt korjausrakentamisen tarjouspyynnön sisällön seuraavaksi:
Tarjouspyynnössä tulisi kertoa ainakin työn sisältö ja aikataulu, pyytää hinta-arvio ja laskutusperusteet sekä kerto, mihin mennessä tarjous on jätettävä. Lisäksi työn tarjoajalta kannattaa varmistaa mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

Jos kilpailutus ei tuo tulosta, voi hyvän remontin tekijän löytää tuttavien suositusten tai vaikkapa lehtijuttujen perusteella. Luotettavuuden voi varmistaa yhteydenotolla yrittäjän edellisiin asiakkaisiin.

Tee kirjallinen sopimus

Riitoja ehkäisevä kirjallinen sopimus on aina varmempi ratkaisu kuin suullinen sopimus. Sopimukseen tulisi kirjata ainakin työn sisältö, työn hinta ja laskutusperusteet sekä maksuerien aikataulu. Lisäksi kirjataan mitä ja minkä laatuisia materiaaleja käytetään ja mahdolliset järjestelyt ja toimenpiteet, jotka tilaaja tekee, kuten esimerkiksi vanhan rakenteen purkaminen. Mukana tulisivat olla myös aloitus- ja valmistumisaika, seuraukset, jos työ viivästyy sekä tiedot mahdollisista aliurakoitsijoista.

Käytä tarvittaessa Kilpailu- ja kuluttajaviraston laatimaa pienremontin sopimuslomaketta. Se löytyy osoitteesta kkv.fi, pienremontin sopimus.

Palkka vai lasku?

Kuluttajansuojalain säännöksen koskevat vain kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä sopimuksia. Siksi on selkeintä teettää remontti elinkeinonharjoittajalla.
Jos remontin tekijä palkataan työsuhteeseen, on kotitalous velvollinen huolehtimaan samoista työnantajamaksuista kuin muutkin työnantajat. Virheellisestä työstä tai työn viivästymisestä ei voi vedota kuluttajansuojalakiin eivätkä kuluttajaviranomaiset voi ratkaista mahdollista riitaa.
Isommissa urakoissa kannattaa varmistaa, että urakoitsijan sopimusmallissa ja –ehdoissa on maininta kuluttaja-asiamiehen hyväksynnästä.
Sopimuksessa on syytä olla kirjattuina myös mahdolliset alihankkijat, kuten esimerkiksi sähkömies, maalari tai putkimies.

Älä maksa etukäteen

Käytetyimmät hinnoitteluperusteet ovat tunti- ja urakkahinta. Turvallisin laskumenettely on sopimus, jonka mukaan laskut maksetaan vasta kun työ on tehty ja hyväksytty. Tuntilaskutuksessa voi pyytää arviota työn viemästä ajasta ja kirjata se sopimukseen.

Jos urakoitsija noudattaa kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä RYS-9 1998 sopimusehtoja, voi joissakin tapauksissa sopia ennakkomaksusta. Silloin ehdot on kirjattu selkeästi sopimukseen. Myös lisätöistä ja niiden hinnoista on myös syytä sopia kirjallisesti. Vanhemmissa rakennuksissa tulee purkuvaiheessa usein yllätyksiä, jotka poikivat lisätöitä.

Lyö valmistumisaika lukkoon

Kirjallisesti sovitun valmistumisajan viivästymisestä kuluttajalla on oikeus vaatia hyvitystä. Viivästyskorvausten ehto kannattaa kirjata sopimukseen. Korvauksen määrä voi olla esimerkiksi euromäärä tai prosenttiosuus koko hinnasta alkavalta viikolta.  Usein työn tilaaja tekee itse esimerkiksi purkutöitä. Niidenkin tekemisestä on syytä sopia kirjallisesti ja merkitä niiden aikataulu sopimukseen. Silloin vältytään kiistelyiltä remontin valmistumisaikojen viivästymisten syiden suhteen.  Jos mahdollisiin näkemyseroihin ei saada yhteisymmärrystä, voi kuluttaja saada apua ongelmiinsa asuinalueensa maistraattien kuluttajaneuvonnasta. Yhteystietoja löytyy osoitteesta kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

Nauti lopputuloksesta!

Huolellisesti tehty kirjallinen sopimus on sekä työn tekijän että kuluttajan etu. Se antaa molemmille selkeät pelisäännöt, ja remontti saadaan valmiiksi aikataulussa. Kuluttajan ei tarvitse viettää unettomia öitä turhia huolehtien. Iloa arkeen tuovasta lopputuloksesta voi alkaa nauttia jo etukäteen.


Kodin Uutiset Kysely

Kodin uutiset kysely